Slimmer werken via innovatie en technologie.

Wat is duurzame inzetbaarheid? Wat is het effect van een positieve mindset op duurzame inzetbaarheid? Welke wetenschappelijke inzichten dragen bij aan meet inzicht in duurzame inzetbaarheid? Hoe kunnen we slimmer werken aan duurzame inzetbaarheid met de huidige innovaties en techniek?

De impact van Virtual Reality (VR)

VR verandert training geven fundamenteel. We zetten dan ook met enthousiasme VR in voor het trainen van een positieve stress mindset. Uit het onderzoek van PWC blijkt dat:

  • Mensen 4x sneller leren met hulp van #VR,
  • Mensen 275% meer zelfverzekerd zijnover de aangeleerde vaardigheden
  • Deelnemers een betere focus hebben en met meer plezier de training afmaken
  • De leercurve stijl is

Het trainen van medewerkers op vitaliteit in VR is nog relatief onbekend, maar de onderzoeken en resultaten zijn veelbelovend.


Met de innovatieve VR game Stressjam leren medewerkers actief een positieve mindset. Deze mindset helpt bij het omgaan met veranderingen, het bereiken van meer vitaliteit, het verlagen van verzuim en bij het bereiken van psychische veerkracht.

Definitie duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mo- gelijkheden daadwerkelijk te benutten.

ZONmw, Rapport Duurzaam Inzetbaar, werk als waarde, augustus 2010

Feiten, wetenschap, duurzame inzetbaarheid & vitaliteit.

De volgende downloads en videos geven inzicht hoe de huidige wetenschap bijdraagt aan meer vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Beide video’s zijn van Alia Crum, onderzoekster en professor aan de Stanford University. Kijktijd ca. 5 min. De 2e video gaat over haar onderzoek naar het effect van onze mindset op onze gezondheid. Kijktijd ca 15 min.

Verzuimkosten

Tot slot nog enkele interessante downloads. Waaronder de wetenschap achter stressjam.


Subsidies duurzame inzetbaarheid 2021

ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid in 2021 waarschijnlijk weer open. Bekijk meer informatie over deze subsidie op Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).