Privacyverklaring Het Blije Brein  

Het Blije Brein verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Privacy is voor ons een serieuze aangelegenheid. In deze privacyverklaring geven we aan waarom en hoe we binnen Het Blije Brein met persoonsgegevens omgaan.
De eenmanszaak Het Blije Brein is verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn [email protected] telefoonnummer: 06 51 47 96 21 

Persoonsgegevens
Het Blije Brein verkrijgt de persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die worden verstrekt via de website, email, telefoon, app, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening en werkzaamheden.
Het Blije Brein verwerkt onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens.
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers.
 • Geboortedatum en –plaats.
 • Geslacht.
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld (gespreks)verslagen, inhoud van communicatie.
 • IP-adres. 
 • Persoonlijke data, deze wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verstrekken van een persoonlijke analyse over de effecten van lifestyle op verschillende aspecten van welzijn. Verder volgt een specificatie van deze data.  

Type persoonlijke data: 

 • Volledige naam .
 • Geboortedatum, geslacht, hoogte en gewicht. 
 • Activiteiten classificatie, maximum en rust hartslag, maximale zuurstof opname.
 • Informatie over chronische aandoeningen en medicatie gebruik verstrekt door de deelnemer. 
 • Hartslag metingen en gegeven van het dagboek gedurende de meetperiode, alcoholconsumptie, huidige en recente ziekte. Andere gegevens die de deelnemer noemenswaardig vond om te vermelden in het dagboek. 
 • Informatie over de werkgeven, e.g. naam, contact informatie en afdelingsinformatie. 
 • Informatie over het gebruik van de Firstbeat Lifestyle Assessment.
 • Het rapport zal doelen formuleren op basis van de deelnemers data-analyse.  

Doeleinden en grondslagen
Het Blije Brein is een plek voor vitaliteit. We bieden een uitgebreide dienstverlening op dat gebied (coaching, trainingen, lifestyle assessments, workshops, maatwerk in company, VR games). Om Lifestyle analyses en persoonlijke trainingen te kunnen produceren en ontwikkelen verzamelen we persoonlijke data zoals hierboven beschreven. We doen dit om onze overeenkomst na te kunnen komen.

Verstrekking aan derden
Het Blije Brein verstrekt anonieme gegevens aan haar Partner Firstbeat Technologies Oy. De verstrekking van deze gegevens zijn noodzakelijk om ons contract inzake Lifestyle assessments te kunnen voldoen. Deze data zijn niet te herleiden naar een individu. 

Firstbeat Technologies Oy gebruikt de statistische data voor wetenschappelijke doeleinden of voor verbetering van haar producten. Andere persoonsgegevens verstrekken we niet aan derden, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden, of de wet dit vereist. Zie ook de privacyverklaring van Firstbeat Technologies Oy,  https://www.firstbeat.com/en/privacy/personal-data-processing-for-partners-firstbeat-lifestyle-assessment/.  

WordPress, Onze website werkt met het Content Management Systeem (CMS) WordPress. De hiermee verzamelde data wordt opgeslagen op servers van onze host Siteground. Wij delen geen informatie met WordPress.

WooCommerce, Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. De hiermee verzamelde data wordt opgeslagen op servers van onze host Siteground. Wij delen geen informatie met WooCommerce.

Webhosting Siteground, Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteground. Bestel- en persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Siteground. Siteground heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden dagelijks back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Siteground beheert persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. https://www.siteground.com/privacy.htm?old

VR game, Stressjam beheert deze gegevens voor ons. Je kunt Stressjam spelen als je een account hebt aangemaakt. Je kan een account aanmaken door je naam, geslacht, geboortedatum en e-mailadres op te geven en een gebruikersnaam en wachtwoord te bedenken. Je kan de privacyverklaring van Stressjam nalezen op: https://irp-cdn.multiscreensite.com/f25f951f/files/uploaded/Privacy-Verklaring-Stressjam-18-06-2019.pdf

Wanneer je gebruikt hebt gemaakt van onze dienstverlening nemen we je e-mailadres op in een mailinglist die we gebruiken om je te informeren over onze nieuwe dienstverlening en aanbod. Het Blije Brein maakt daarbij onder andere gebruik van Mailchimp. Dit programma houdt bij of onze berichten goed zijn ontvangen en zijn geopend. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan om na te gaan of onze informatie goed is ontvangen.
De toestemming om mail te ontvangen kan altijd ingetrokken worden. Wij geven onder iedere email de mogelijkheid om je uit te schrijven uit onze mailinglist.

Indien op de website social media buttons zijn opgenomen zoals bijv. Twitter, LinkedIn, Google+, Facebook, Intagram en u op deze buttons klikt, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze netwerken om te zien hoe deze met uw persoonsgegevens omgaan. 

Datalek
Wij nemen noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks al onze inspanningen een datalek voorkomen, dan melden wij dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en nemen wij contact op met betrokkenen. 

Doorgifte van gegevens buiten de EER
Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen omdat we gebruik maken van Google Analytics, LinkedIn, Mailchimp, Dropbox en Facebook in ons contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Bewaren
Het Blije Brein  zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring hebben genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Rechten
Je hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in de gegevens die wij van jou hebben. Ook heb je het recht om te verzoeken deze gegevens te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Na ontvangst van je verzoek zullen we hierop binnen een maand reageren. Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden je adequaat te identificeren. Als je daartoe aanleiding ziet is er het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.. 

Tot slot
Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande vragen of verzoeken zijn dan horen wij die graag. 

Het Blije Brein kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. 

Het Blije Brein – Barbierlaan 7, 7721 KT Zwolle – www.hetblijebrein.com – [email protected] – IBAN NL96RABO0349078823 – BIC RABONLU2 – KvK 76834816