Alia Crum Change your Mindset, change the game. Een wetenschapper die brein brekend onderzoek doet naar onze Mindset
Leer meer over de growth en fixed mindset
Het effect van bewegen op de hersenen vaneen inspirator van eigen bodem Erik Scherder

https://www.npostart.nl/in-een-virtuele-wereld/09-10-2018/POMS_BV_13098379 Bekijk de ervaringen van Sophie in de VR Game Stressjam.